д-р. Мария Гиритлиева

Д-р Мария Гиритлиева

Ушно-носно-гърлени болести
Отоневрология
Социална медицина
Професионални болести

Д-р Мария Гиритлиева е специалист по ушно-носни-гърлени болести.
Завършва медицина в Пловдив. Придобива специалност по УНГ и професионални болести.
Насочена е към диагностика и лечение на отоноеврологични заболявания:

  • световъртеж
  • шум в ушите
  • намаление на слуха
  • специфични заболявания на УНГ органите
  • парацинтези при гнойни възпаления на ухо под микроскопско наблюдение
  • пункция на синуси при гнойни синуити
  • световъртеж
  • нестабилна походка и нарушено равновесие от централен и периферен произход
  • намален слух и аудиометрия и др.

Прави също така малки оперативни интервенции с амбулаторен характер.

Квалификации: