д-р. Александър Гиритлиев

Д-р Александър Гиритлиев

Неврология / Нервни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Д-р Александър Гиритлиев е специалист по неврология. Началник е на отделението по неврология в УМБАЛ "Пловдив".
Завършва медицина в ВМИ – Пловдив през 1996 г., специалност “Неврология” защитава през 2002 г. През 2014 г. придобива специалност “Здравен мениджмънт” в МУ – Пловдив.
От 1996 г. до момента работи в УМБАЛ “Пловдив” в неврологично отделение. От 1996 г. до 2011 г. – клиничен ординатор. От м.01.2012 г. до м.03.2012 г. – завеждащ Интензивен сектор. От м.03.2012 г. до 31.03.2014 г. – старши ординатор, нервни болести. От 01.04.2014 г. до момента началник отделение по нервни болести.
Председател на етичната комисия към МБАЛ “Пловдив” от м. 09.2012 г. до 31.03.2014 г.
Следдипломни квалификации:

  • Ултразвукова доплерсонография
  • Отоневрология

От м. 04.2014 г. създател и координатор на Център в отделението по нервни болести към болницата в Международен SIST-регистър за лечение на исхемични мозъчни инсулти с Фибринолиза.
Член на Българското научно дружество по неврология и дружеството по ултразвукова диагностика и доплерсонография.
Участия в национални и международни научни медицински форуми.

Квалификации: